Văn minh

Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 6)

Kích thước ban đầu: 1440x900   [ Tải về ]
Tổng cộng có 12 hình ảnh:
Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 1)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 4)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 8)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 11)
Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 2)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 5)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 7)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 10)
Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 3)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 6)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 9)Súng đại bàng sa mạc Israel (ảnh 12)
Tập tiếp theo: Carbine M4A1