danh nhân

Kissinger, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ (Hình nền 3)

Kích thước ban đầu: 2048x2395   [ Tải về ]
Nhấp vào nút "Bắt đầu làm hình nền" để điều chỉnh vùng chọn của hình nền.