danh nhân

Kissinger, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ (Hình nền 2)

Kích thước ban đầu: 2048x1373   [ Tải về ]
Nhấp vào nút "Bắt đầu làm hình nền" để điều chỉnh vùng chọn của hình nền.